Polom d.o.o., Polom 1b
1332 Stara Cerkev, Slovenija
+386 (0)41 781 330
info@lovskidompolom.si

Zemljevid
 
Zelena zgodba Slovenije GreenKey

Lov

Vas Polom leži neposredno v Lovišču s posebnim namenom (LPN) Žitna gora ki obsega 3.473 ha lovne površine. Najpomembnejše lovne vrste divjadi so jelenjad, srnjad in divji prašiči. Prisotna je divja mačka in vse tri vrste velikih zveri, ki sodijo med zavarovane živalske vrste: rjavi medved, volk in ris.

V skladu s posebno odločbo, ki jo izda pristojno ministrstvo, je lovskim gostom omogočen tudi lov na rjavega medveda in volka.

LPN Žitna gora meji na sosednje lovske družine LD Kočevje, LD Mala gora, LD Lazina ter LD Struge in na LPN Medved, v katerem sta dve obori, vsaka velikosti okoli 1.000 ha, kar predstavlja pristno doživetje lova. Glavna vrsta divjadi v oborah je divji prašič, poleg tega pa tudi jelenjad, damjak in muflon.

Lovišča s posebnim namenom so predeli za upravljanje z divjadjo na območjih z najbolj ohranjeno naravo in pestrim rastlinskim in živalskim svetom. Omogočajo lov in opazovanje divjadi, pa tudi izvedbo skupnih lovov, predvsem na divje prašiče.
SLO   EN   DE   IT