Ponosno objavljamo novico: pridobili smo okoljski/trajnostni znak Green Key – za namestitve in izpolnili tudi pogoje za znak Slovenia Green Accommodation 

Vodstvo in zaposleni v LOVSKEM DOMU POLOM  smo že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradimo, jo tudi formalno umestimo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverimo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedemo oz. se preverimo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – za namestitve.

Za Zeleni ključ, smo se je odločili iz razloga, ker navedeni okoljski/trajnostni znak predstavlja vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. S tem, ko smo v našem obratu pridobili omenjeni znak, smo se tudi zavezali, da bomo enako kot drugi nosilci znaka, vzdrževali visoke okoljske/trajnostne standarde, kar bomo dokazovali z zahtevano dokumentacijo oz. skozi kontrolne preglede. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju/ozaveščanju in vključevanju obiskovalcev in vseh drugih deležnikov v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih bomo v obratu od pridobitve znaka dalje, še bolj aktivno in zavzeti izvajali. Zagotavljamo tudi, da bo naše osebje dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks in da bomo skupaj nenehno iskali nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov oz. odgovornim ravnanjem  viri, zmanjšali vpliv na okolje ter stroške poslovanja.

V postopku pridobitve znaka smo podpisali tudi Zeleno politiko – Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) ter izpolnili kriterije Green Key za namestitve, ki pokrivajo 13 področij, in sicer (1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.

S pridobitvijo znaka Green Key ter podpisom ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA, smo izpolnili tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation, za katerega bomo podali vlogo v naslednjih dneh. Na podlagi slednjega znak bomo tudi formalno vstopili tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma in se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirali kot okolju in družbi prijazna namestitev. 

 

Polom d.o.o.
Polom 1b, SI-1332 Stara Cerkev